IranaTajhiz.com

سبد هنی پنی Henny Penny Basket

برند:

سبد یا بسکت هنی پنی از جمله سبدهایی است که در دو نوع طبقاتی و ساده تولید می شوند . از نوع نوع ساده آن برای پخت مرغ نرمال و نوع طبقاتی که شامل ۳ طبقه می باشد برای پخت مرغ اسپایسی مورد استفاده قرار می گیرد .

  • نقد و بررسی محصول
  • مشخصات فنی

سبد یا بسکت هنی پنی از جمله سبدهایی است که در دو نوع طبقاتی و ساده تولید می شوند . از نوع نوع ساده آن برای پخت مرغ نرمال و نوع طبقاتی که شامل ۳ طبقه می باشد برای پخت مرغ اسپایسی مورد استفاده قرار می گیرد .

سبد هنی پنی Henny Penny Basket
نام محصول سبد هنی پنی-Henny Penny Basket
کد محصول FA-1016
ساخته شده در کشور ایران – IRAN
*
*